Banegårdspladsen 7
5600 Faaborg
00000000

Ingen kontakt til biografen