Banegårdspladsen 7
5600 Faaborg
00000000

Emil Saltos værk - skabt til et hus i vækst

Echoes
Værket Echoes tager sit udgangspunkt i tanken om et hus i bevægelse og stadig udvikling. Et hus der kan mo-dulere sit indhold og bevæge sig til tidens og eftertidens behov og energier. Som huset udvikler sig frit over årene, lever kunstværket ligeledes sit eget selv-genererende og autonome liv.

I direkte forlængelse af husets arkitektur er der, udledt af både matematiske og intuitive systemer, skabt et performativt værk, der destillerer bygningens placering samt brug og vender det udad i en abstrakt og egenskabende fortolkning, som placerer værket balancere mellem det styrede og det egenrådige, det designede og tilfældige.

Kulturhusets arkitektur og materialer er fra starten medtænkt i den måde, værket virker på.
Kunstværkets geometriske system af specielt fremstillede lamper er vokset frem i dialog med bygnin-gens grid, og facadens yderskal sættes i spil, når lyset griber fat i kanalplastpladerne og tillægger lam-pernes udtryk en prismatisk effekt, der ændrer karakter alt efter hvorfra bygningen beskues.

Impulser fra husets indre og ydre påvirkninger som vejr, tid og bevægelser i og omkring bygningen kanaliseres gennem værkets styresystem, der opfanger og omdanner disse inputs og som styret af en fælles usynlig hånd toner de geometriske abstraktioner frem og spredes rundt på det 500 m2 store facade areal, hvor de væver sig frit ud og ind af hinanden og dermed kontinuerligt skaber nye kompositioner og farve-skemaer.

Statens Kunstfond har givet biografforeningen Helios 1,5 mio. kr. til lyskunstværket på facaden på Faaborgs nye film- og kulturhus Helios, tegnet af Vandkunsten Arkitekter. Opgaven med udsmykningen blev overdraget til kunstneren Emil Salto.

Emil Salto, "Echoes", 2016, in situ, Helios Film- og Kulturhus, Faaborg, Dk,
55 lampeobjekter, i sort & hvid akryl, pulverlakeret aluminium, monteret med RGB Led, Custom Soft-ware, vejrstation, lys og bevægelsessensorer.

Se mere om Emil Salto her: salto.dk


Projektbeskrivelsen kan ses her.


Sagt af styregruppens medlemmer efter præsentationen:

Det er et grafisk og poetisk stærkt værk.
Milena Bonifacini, medlem af Kunstrådet i Faaborg-Midtfyn Kommune

Emil Saltos projekt vil gøre bygningen til ét stort samlet kunstværk i byrummet.
Birgitte Anderberg, medlem af Statens Kunstfond

Der er meget show i det her. Laterna Magica. Jeg ser solen, filmruller og hullerne i filmstrimlerne i Emils figurer - og jeg synes, de spiller fantastisk flot sammen med felterne og panelerne i det gamle biografrum
.
Svend Erik Andersen, formand for Helios

Projektet udnytter materialerne i facaden flot. Det spiller flot sammen med havnebadet, og til-sammen bliver de to moderne bygninger sammen med Saltos værk en flot moderne kontrast til Faaborgs smukke historiske købstadsmiljø.
Afdelingsleder Mai-Britt Jensen, Bosætning og Erhverv, Faaborg-Midtfyn Kommune


Statens Kunstfond
, som har givet 1,5 mio. til Emil Saltos lys-kunst på Helios, er glad for resultatet. - Vi er stolte over at stå bag det, siger Søren Taaning, der er formand for Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst.

På fondens hjemmeside kunst.dk skriver han bl.a., at med værket er der tilføjet et nyt kapitel til historien om Faaborg som farvernes by – en historie, som er dybt forankret i byen med de fynske malere og kunstmuseet. - Vi har i Statens Kunstfond valgt at indgå samarbejde med Foreningen Helios Teatrets Biograf, Faaborg-Midtfyn Kommune og Tegnestuen Vandkunsten, fordi parterne gerne ville gå nye veje og skabe rum for samtidskunst i Faaborg. Emil Salto har udviklet et meget smukt og poetisk værk, som åbner sig mod byen og fremtiden. Det er vi stolte over at stå bag.

Læs resten af historien her.